PRVÁ PLATFORMA, KTORÁ ZDRUŽUJE PRIEMYSELNÉ SPOLOČNOSTI V EURÓPE Európske poslanie od našeho založenia

Globalizácia, zahraničná konkurencia a vytváranie nových trhov spôsobujú, že sa európske hranice stávajú zastaralými. Dnes sa teda funkcie " nákup" a " predaj" stávajú funkciami, ktoré sa musia orientovať na medzinárodný trh a obzvlášť v západnej a východnej Európe :

Západná Európa / Východná Európa
Slovensko Anglicko Španielsko Taliansko  Francúzsko Rumunsko Polsko Čechy


Teraz keď sa Európa rozširuje a keď sa hranice rušia, spoločnosť by mala uvažovať o nových zdrojov dodávania alebo distribúcie v Európe, treba dovážať a vyvážať.

Ale malé spoločnosti často nemajú možnosti alebo inernú štruktúru, aby podnikli kroky v Európe. Esandis vedel vytvoriť riešenie, ktoré je tým dosiahnutelné.

Otvorenie európskych hraníc a príchod nových vstupujúcich krajín navádza malé spoločnosti k vyhladávaniu nových zdrojov dodávania alebo k riešeniam na dosiahnutie ich distibučných sietí v Európe. Esandis sa adaptoval a ponúka dnes svojim klientom možnosť dovážať a vyvážať do 8 krajín Európy.